تبلیغات
نیشتو ببند ツ - منو دزدیدن


نیشتو ببند ツ

معنای خوشبختی این است که در دنیا کسی هست که بی اعتنا به نتیجه ، دوستت دارد

ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﻣﻨﻮ ﺩﺯﺩﯾﻦ 

ﺑﻌﺪ ﺩﺯﺩﻩ ﺯﻧﮓ ﺯﺩ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﺎﻡ ،ﺑﺶ ﮔفت:


ﺍﮔﻪ ﺑﭽﻪ ﺍﺕ ﺭﻭ ﻣﻴﺨﻮﺍﻱ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺑﺪﻩ ﺗﺎ ﺍﺯﺍﺩﺵ ﻛﻨﻴﻢ
  


ﺑﺎﺑﺎﻡ ﮔﻔﺖ ﺑﻬﺶ آﺏ ﻣﻴﺪﻳﻦ


ﺩﺯﺩﻩ ﮔﻔﺖ ﺍﺭﻩ


ﮔﻔﺖ ﺑﻬﺶ ﻏﺬﺍ ﻣﻴﺪﻳﻦ


ﺩﺯﺩﻩ ﮔﻔﺖ ﺍﺭﻩ


گفت جای خواب داره


ﺩﺯﺩﻩ ﮔﻔﺖ آﺭﻩ


ﮔﻔﺖ ﭘﺲ ﺑﻴﺎﻳﻦ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﺷﻢ ﺑﺒﺮﯾن


ﻫﯿﭽﯽ ﺩﯾﮕﻪ دزده خودش ﺑﺮﺍﻡ ﺁﮊﺍﻧﺲ ﮔﺮﻓﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻡ ﺧﻮﻧﻪ


ﺗﺎﺯﻩ ﭘﻮﻟﺸﻢ ﺣﺴﺎﺏ ﮐﺮﺩ:دینوشته شده در جمعه 20 تیر 1393 | ساعت 10:01 ق.ظ | توسط |نظرات


قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت